Biologia na czasie 2 – najlepszy wybór do nauki biologii w szkole średniej

Biologia na czasie 2 to zestaw, na który składają się podręcznik i karty pracy, przeznaczone do nauki biologii i przygotowania do egzaminu maturalnego w szkole średniej (poziom rozszerzony). Publikacje zostały stworzone i wydane przez czołowe wydawnictwo edukacyjne Nowa Era, a autorami są doświadczeni biolodzy i pedagogowie: Franciszek Dubert, Maria Marko-Worłowska, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Władysław Zamachowski, Adam Kula, Alina Nowakowska, Jacek Pawłowski, Magdalena Fiałkowska-Kołek i Piotr Tadeusz Kąkol. Biologia na czasie 2 jest zgodna z obowiązującą podstawą programową, wymaganiami do egzaminu maturalnego, a także została zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Cała potrzebna wiedza w atrakcyjnej formie i uporządkowanym układzie

Najważniejsze zalety serii to:

– stałe elementy podręcznika, ułatwiające utrwalanie wiadomości i szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji

– różnorodne ilustracje, zdjęcia, schematy, ramki z ważnymi informacjami i tabele z danymi, dzięki którym forma książek jest atrakcyjna i zachęcająca do nauki

– maturalne karty pracy, umożliwiające nauczenie się metod rozwiązywania wszystkich charakterystycznych dla egzaminu maturalnego typów zadań

– przejrzyste powtórzenia, mające na celu zebranie wszystkich najważniejszych informacji i wspomagające przygotowanie do testów, sprawdzianów, a także matury

– pomocne adresy bibliograficzne, umożliwiające uczniom poszerzanie wiedzy we własnym zakresie

– testy sprawdzające w podręczniku i aplikacji, która jest z nim kompatybilna, ułatwiające weryfikację przyswojonej wiedzy.

Dodatkowe materiały multimedialne dla nauczyciela i uczniów

Biologia na czasie 2 umożliwia skuteczne przygotowanie do matury również poprzez dodatkowe, bardzo przydatne materiały dołączone do serii. Dodatkowe materiały dydaktyczne to m.in. Multibook, Multiteka, filmy z doświadczeniami biologicznymi, Foliogramy multimedialne i Generator testów. Wszystkie te dodatki wpływają na zainteresowanie uczniów przedmiotem i zachęcają do dalszej nauki. Są także nieocenioną pomocą dla nauczyciela, który dzięki nim ma szansę na przygotowanie ciekawszych i bardziej efektywnych zajęć, poświęcając na to mniej czasu w porównaniu z korzystaniem z tradycyjnego podręcznika. Dzięki temu, całą swą energię na zajęciach jest w stanie przeznaczyć na dyskusje z uczniami i rzetelne przekazanie całej wymaganej wiedzy.

Publikacja wydawnictwa Nowa Era z serii Biologia na czasie to nowoczesne, spełniające najwyższe standardy materiały. Dodatkowe multimedialne pomoce, atrakcyjna strona wizualna i rzetelnie ujęta treść są kluczem do sukcesu na egzaminie maturalnym.

 

„Poznać przeszłość. Wiek XX” S. Roszak, J. Kłaczkow

Poznać przeszłość. Wiek XX to podręcznik w zakresie podstawowym, stworzony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Publikacja opracowana we współpracy S. Roszaka i J. Kłaczkowa, w odpowiedni i ciekawy sposób, przedstawia historię oraz procesy zachodzące w wieku XX, zarówno w Polsce jak i na świecie.

Co znajdziemy w środku?

Podręcznik rozpoczyna się podsumowaniem wiedzy i informacji, zdobytych na ostatnich lekcjach historii w gimnazjum. Seria ta nazwana została- „Co było wcześniej”. Po tej części, następuje stopniowe wprowadzenie do dalszych wydarzeń, prezentacja późniejszych, istotnych historycznie elementów. Do publikacji tej, zostało dodanych wiele zdjęć, map czy danych statystycznych, tak aby jeszcze lepiej zobrazować tamtejsze realia czasowe i ułatwić uczniowi przyswajanie nowych zagadnień. Znajdziemy tutaj także, biografie znanych ludzi, które pomagają zrozumieć ich postępowanie w danym okresie czy cel działania. Ponadto taka infografika, wzbogacona jest poleceniami, by uczeń na bieżąco, mógł sprawdzać ile z danej lekcji udało mu się nauczyć, a co trzeba będzie jeszcze powtórzyć. Każdy temat, zakończony jest zestawem ćwiczeń, a także propozycjami innych publikacji naukowych, w których to możemy znaleźć informacje na temat danych wydarzeń, w celu pogłębienia stanu faktycznego naszej wiedzy.

Duże uproszczenie dają osie czasu, na których to usytuowane są daty z bitwami czy innymi zdarzeniami. Dzięki temu, uczeń jest w stanie, odnieść dany moment, do całości wydarzeń w danym roku lub epoce i jeszcze lepiej, to usystematyzować i osadzić w czasie. To także sekcja zatytułowana: „Symbole epoki”, pomaga w rozpoznaniu faktu na tle innych wydarzeń, przedstawia najważniejsze dzieła sztuki czy kultury oraz elementy ideologiczne. Natomiast „Epoka w opiniach historyków”, to głównie ocena przeszłości oczami specjalistów i pokazanie najważniejszych zapisków tamtego okresu.

Zalety publikacji

  • historia jest przez ucznia przyswajana chronologicznie, ze względu na konstrukcję książki,
  • wszelkie procesy czy wydarzenia historyczne tamtego okresu, teraz mogą być jeszcze łatwiej zrozumiane *ilustracje, mapy, infografika, dane statystyczne i wykresy),
  • jest to duże ułatwienie także dla nauczyciela, z racji opracowanych kompleksowo informacji dla ucznia (opisany w sposób jak najbardziej optymalny materiał, z dodatkiem ćwiczeń i wskazówek dla uczniów), prowadzenie zajęć staje się bardziej uporządkowane,
  • kontrola stanu wiedzy (odpowiedzi do ćwiczeń, dodane na końcu publikacji, pozwalają uczniowi na samodzielne kontrolowanie się),
  • publikacja wzbogacona jest multimedialną częścią, lepiej odbieraną przez uczniów niż forma papierowa, dzięki czemu znacznie bardziej pozwala zaciekawić i zachęcić do poszerzania swojej wiedzy w danym temacie.