„Poznać przeszłość. Wiek XX” S. Roszak, J. Kłaczkow

Poznać przeszłość. Wiek XX to podręcznik w zakresie podstawowym, stworzony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Publikacja opracowana we współpracy S. Roszaka i J. Kłaczkowa, w odpowiedni i ciekawy sposób, przedstawia historię oraz procesy zachodzące w wieku XX, zarówno w Polsce jak i na świecie.

Co znajdziemy w środku?

Podręcznik rozpoczyna się podsumowaniem wiedzy i informacji, zdobytych na ostatnich lekcjach historii w gimnazjum. Seria ta nazwana została- „Co było wcześniej”. Po tej części, następuje stopniowe wprowadzenie do dalszych wydarzeń, prezentacja późniejszych, istotnych historycznie elementów. Do publikacji tej, zostało dodanych wiele zdjęć, map czy danych statystycznych, tak aby jeszcze lepiej zobrazować tamtejsze realia czasowe i ułatwić uczniowi przyswajanie nowych zagadnień. Znajdziemy tutaj także, biografie znanych ludzi, które pomagają zrozumieć ich postępowanie w danym okresie czy cel działania. Ponadto taka infografika, wzbogacona jest poleceniami, by uczeń na bieżąco, mógł sprawdzać ile z danej lekcji udało mu się nauczyć, a co trzeba będzie jeszcze powtórzyć. Każdy temat, zakończony jest zestawem ćwiczeń, a także propozycjami innych publikacji naukowych, w których to możemy znaleźć informacje na temat danych wydarzeń, w celu pogłębienia stanu faktycznego naszej wiedzy.

Duże uproszczenie dają osie czasu, na których to usytuowane są daty z bitwami czy innymi zdarzeniami. Dzięki temu, uczeń jest w stanie, odnieść dany moment, do całości wydarzeń w danym roku lub epoce i jeszcze lepiej, to usystematyzować i osadzić w czasie. To także sekcja zatytułowana: „Symbole epoki”, pomaga w rozpoznaniu faktu na tle innych wydarzeń, przedstawia najważniejsze dzieła sztuki czy kultury oraz elementy ideologiczne. Natomiast „Epoka w opiniach historyków”, to głównie ocena przeszłości oczami specjalistów i pokazanie najważniejszych zapisków tamtego okresu.

Zalety publikacji

  • historia jest przez ucznia przyswajana chronologicznie, ze względu na konstrukcję książki,
  • wszelkie procesy czy wydarzenia historyczne tamtego okresu, teraz mogą być jeszcze łatwiej zrozumiane *ilustracje, mapy, infografika, dane statystyczne i wykresy),
  • jest to duże ułatwienie także dla nauczyciela, z racji opracowanych kompleksowo informacji dla ucznia (opisany w sposób jak najbardziej optymalny materiał, z dodatkiem ćwiczeń i wskazówek dla uczniów), prowadzenie zajęć staje się bardziej uporządkowane,
  • kontrola stanu wiedzy (odpowiedzi do ćwiczeń, dodane na końcu publikacji, pozwalają uczniowi na samodzielne kontrolowanie się),
  • publikacja wzbogacona jest multimedialną częścią, lepiej odbieraną przez uczniów niż forma papierowa, dzięki czemu znacznie bardziej pozwala zaciekawić i zachęcić do poszerzania swojej wiedzy w danym temacie.