Biologia na czasie 2 – najlepszy wybór do nauki biologii w szkole średniej

Biologia na czasie 2 to zestaw, na który składają się podręcznik i karty pracy, przeznaczone do nauki biologii i przygotowania do egzaminu maturalnego w szkole średniej (poziom rozszerzony). Publikacje zostały stworzone i wydane przez czołowe wydawnictwo edukacyjne Nowa Era, a autorami są doświadczeni biolodzy i pedagogowie: Franciszek Dubert, Maria Marko-Worłowska, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Władysław Zamachowski, Adam Kula, Alina Nowakowska, Jacek Pawłowski, Magdalena Fiałkowska-Kołek i Piotr Tadeusz Kąkol. Biologia na czasie 2 jest zgodna z obowiązującą podstawą programową, wymaganiami do egzaminu maturalnego, a także została zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Cała potrzebna wiedza w atrakcyjnej formie i uporządkowanym układzie

Najważniejsze zalety serii to:

– stałe elementy podręcznika, ułatwiające utrwalanie wiadomości i szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji

– różnorodne ilustracje, zdjęcia, schematy, ramki z ważnymi informacjami i tabele z danymi, dzięki którym forma książek jest atrakcyjna i zachęcająca do nauki

– maturalne karty pracy, umożliwiające nauczenie się metod rozwiązywania wszystkich charakterystycznych dla egzaminu maturalnego typów zadań

– przejrzyste powtórzenia, mające na celu zebranie wszystkich najważniejszych informacji i wspomagające przygotowanie do testów, sprawdzianów, a także matury

– pomocne adresy bibliograficzne, umożliwiające uczniom poszerzanie wiedzy we własnym zakresie

– testy sprawdzające w podręczniku i aplikacji, która jest z nim kompatybilna, ułatwiające weryfikację przyswojonej wiedzy.

Dodatkowe materiały multimedialne dla nauczyciela i uczniów

Biologia na czasie 2 umożliwia skuteczne przygotowanie do matury również poprzez dodatkowe, bardzo przydatne materiały dołączone do serii. Dodatkowe materiały dydaktyczne to m.in. Multibook, Multiteka, filmy z doświadczeniami biologicznymi, Foliogramy multimedialne i Generator testów. Wszystkie te dodatki wpływają na zainteresowanie uczniów przedmiotem i zachęcają do dalszej nauki. Są także nieocenioną pomocą dla nauczyciela, który dzięki nim ma szansę na przygotowanie ciekawszych i bardziej efektywnych zajęć, poświęcając na to mniej czasu w porównaniu z korzystaniem z tradycyjnego podręcznika. Dzięki temu, całą swą energię na zajęciach jest w stanie przeznaczyć na dyskusje z uczniami i rzetelne przekazanie całej wymaganej wiedzy.

Publikacja wydawnictwa Nowa Era z serii Biologia na czasie to nowoczesne, spełniające najwyższe standardy materiały. Dodatkowe multimedialne pomoce, atrakcyjna strona wizualna i rzetelnie ujęta treść są kluczem do sukcesu na egzaminie maturalnym.